Privacyverklaring

Holtermann Administratie en Advies verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten en overeenkomsten. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Holtermann Administratie en Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Holtermann Administratie en Advies en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Holtermann Administratie en Advies verstrekt heeft. Holtermann Administratie en Advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom zijn uw gegevens nodig
Holtermann Administratie en Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Holtermann Administratie en Advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang de worden uw gegevens bewaard
Holtermann Administratie en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Holtermann Administratie en Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek
Op de website van Holtermann Administratie en Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt. Holtermann Administratie en Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Links
Op de website van Holtermann Administratie en Advies kunnen links naar andere websites van organisaties worden opgenomen. Holtermann Administratie en Advies is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Wij gebruiken geen cookies op de websites van Holtermann Administratie en Advies.
Wij beschikken uitsluitend over anonieme statistieken over aantallen bezoeken aan onze website en bezochte pagina’s.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dhr. H. Holtermann via email aan info@holtermann.nl of telefoon 06-13015519. Holtermann Administratie en Advies zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Holtermann Administratie en Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Holtermann Administratie en Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Holtermann Administratie en Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Holtermann Administratie en Advies op via een e-mail aan info@holtermann.nl of telefoon 06-13015519. www.holtermann.nl is de website van Holtermann Administratie en Advies.